Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

Kurssitarjonta

Nuorten kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotialle nuorille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen, antaa onnistumisen kokemuksia ja keskustella ryhmässä mieltä askarruttavista asioista. Lisäksi tutustutaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin. Kurssilla työskentelee psykologi, toimintaterapeutti ja nuorten ohjaaja.

Kurssille valitaan 10 nuorta, kurssi kestää 6 vrk.

  • Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 05.–10.8.2019. Hakuaika päättyy 07.06.2019

Hae kurssille.

Lue lisää kustannuksista ja korvauksista.


Isovanhempien kurssi

Kurssi on tarkoitettu isovanhemmille, joiden lapsenlapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Tavoitteena on lisätä isovanhempien tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista. Kurssilla tapaat psykologin, sosiaalityöntekijän, puheterapeutin ja fysioterapeutin. Lisäksi lastenneurologin luento. Kurssin hakuaika alkaa tammikuussa 2019.

Ryhmään valitaan 30 isovanhempaa, kurssi kestää 3 vrk.

  • Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku Aika 4.–6.10.2019. Hakuaika päättyy 30.8.2019

Hae kurssille.


Verkkosopeutumisvalmennuskurssi alle kouluikäisten lasten perheille

Verkkosopeutumisvalmennus on tarkoitettu perheille, jossa alle kouluikäisellä lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssilla lisätään perheen tietoa kielihäiriöstä, vuorovaikutuksesta ja siihen liittyvistä tukikeinoista. Perhe saa tukea arkeen ja mahdollisuuden vertaistukeen.

  • Hakuaika päättyy 23.8.2019. Aloitustapaaminen järjestetään Turussa, Erityisosaamiskeskus Suvituulessa. Aika 20.–22.9.2019 + 8 viikkoa verkkotyöskentelyä keskiviikkoisin klo 17.30–19.00.

Kurssi toteutetaan Veikkauksen tuella ja se on osallistujille maksuton.
Kurssille haetaan sähköisellä hakulomakkeella viimeiseen hakupäivään mennessä.

Lue kurssista lisää täältä.


Hakeminen ja rahoitus

Nuorten kurssi

Nuorten kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssit ovat nuorille maksuttomia. Jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa, kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suosituksen ei tarvitse olla laaja lausunto, vaan riittää että siitä selviää kurssi, jolle olet hakemassa. Hakemukseen voi liittää myös muiden asiantuntijoiden lausuntoja.

Aivoliiton valintatyöryhmä tekee valinnat kursseille hakuajan päätyttyä. Kaikki hakijat ovat tasavertaisia, mutta ensisijaisesti valitsemme hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kurssilla. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Keräämme osallistujilta esitiedot ennen kurssia, näiden avulla kartoitamme nuorten tavoitteita ja toiveita kurssille.

Isovanhempien kurssi

Isovanhempien kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssi on isovanhemmille maksuton, matkakulunsa osallistujat maksavat itse. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Isovanhempien kurssille oallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Kaikki kurssit

Kaikkien kurssien hakulomakkeet voi myös tilata Aivoliiton palveluyksiköstä. Kaikkien kurssien hakemukset lähetetään viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteella:

Aivoliitto ry
Kurssihakemus
Suvilinnantie 2
20900 TURKU

Kustannukset ja korvaukset

Kurssilaisille kurssit ovat maksuttomia. Ne toteutetaan Veikkauksen tuella. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 €/hlö. Matkakorvauslomakkeet ja tarvittavat liitteet saa kurssilta. Erityiskulkuneuvon käytöstä on neuvoteltava ennen kurssia Kelan toimistossa.

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana 16–67-vuotiaalle kuntoutujalle, joka on työelämässä. Jos kyseessä on kurssi, jolle omainen voi osallistua, on myös omaisella mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa. Myöntöedellytykset ovat samat kuin kuntoutujalla.

Isovanhempien kurssille osallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Hakemus Aivoliiton kurssille, kehityksellinen kielihäiriö

Täytetty hakulomake lähetetään postitse Aivoliittoon.

Hakemus isovanhempien kurssille

Täytetty hakulomake lähetetään postitse Aivoliittoon.

Aiheeseen liittyvät