Sopeutumisvalmennuskurssit 2020

Kurssitarjonta

Huom! Kurssitarjonta täydentyy vuoden 2019 loppuun mennessä. Muutokset ovat mahdollisia.


Työikäisille

Työikäiset läheisineen:

Kurssit on suunnattu työikäisille alle 3 vuotta sitten AVH:n sairas­taneille läheisineen. Kurssin tavoitteena on saada lisää tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntoutuksesta. Kurssilla on mahdollisuus pohtia ja arvioida omaa elämäntilannetta ja haasteita yhdessä muiden kurssilaisten kanssa sekä tarjota vertaistukea kuntoutujille ja heidän läheisille.

Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen. Kurssin kesto 6 vrk.

Aika: 9.3.–14.3.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 10.1.2020

Aika: 25.5.–30.5.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 20.3.2020

Hae kurssille
Lue lisää kustannuksista ja korvauksista

Työikäisten Laatua elämään -kurssi:

Kurssit on tarkoitettu työikäisille AVH:n sairastaneille, jotka kokevat jo saaneensa sairauteen liittyvän perustiedon, ja myös hieman sopeutuneensa muuttuneeseen tilanteeseen, mutta etsivät lisäpotkua ja voimavaroja arkeensa. Kurssille valitaan 10 omatoi­mista kuntoutujaa, jotka eivät tarvitse avustusta päivittäisissä toimissa.

Laatua elämään -kurssilla keskitytään oman elämän­laadun kohentumiseen. Tarkoituksena on löytää kei­noja, joilla voi vaikuttaa myönteisellä tavalla omaan elämäänsä.

Kurssille valitaan 10 omatoimista kuntoutujaa. Kurssin kesto 5 + 3 vrk.

Aika: 3.2.–7.2.2020 + 27.4.–29.4.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 5.12.2019

Aika: 30.3.–3.4.2020 + 15.6.–17.6.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 31.1.2020

Hae kurssille
Lue lisää kustannuksista ja korvauksista

Uupumus ja voimavara -kurssi:

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille AVH:n sairastaneille, jotka kokevat jo saaneensa sairauteen liittyvän perustiedon, mutta tarvitsevat keinoja hallita omaa väsyvyyttä. Kurssin tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä väsymyksestä sekä uupumuksesta ja tutustua keinoihin joilla niitä voidaan hallita. Kurssi tarjoaa myös vertaistukea kuntoutujille ja heidän läheisille.

Kurssille valitaan 8 omatoimista kuntoutujaa läheisineen. Läheinen on mukana kurssin toisella jaksolla. Kurssin kesto 4+3 vrk.

Aika: 11.5.–14.5.2020 + 10.8.–12.8 2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 13.3.2020

Hae kurssille
Lue lisää kustannuksista ja korvauksista


Yli 65-vuotiaille

Yli 65-vuotiaat, yksin tulevat:

Kurssi on suunnattu alle 3 vuotta sitten AVH:n sairas­taneille. Kurssin tavoitteena on saada lisää tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntoutuksesta sekä kurssilla on mahdollisuus pohtia ja arvioida omaa elämäntilannetta sekä haasteita yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa. Kurssin kesto 6 vrk.

Aika: 24.2.–29.2.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 27.12.2019

Hae kurssille
Lue lisää kustannuksista ja korvauksista

Yli 65-vuotiaat läheisineen:

Kurssit on suunnattu alle 3 vuotta sitten AVH:n sai­rastaneille läheisineen. Kurssin tavoitteena on saada lisää tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntoutuksesta sekä kurssilla on mahdollisuus pohtia ja arvioida omaa elämäntilannetta sekä haasteita yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen. Kurssin kesto 6 vrk.

Aika: 13.1.–18.1.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 15.11.2019

Aika: 23.3.–28.3.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 24.1.2020

Aika: 4.5.–9.5.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 6.3.2020

Hae kurssille
Lue lisää kustannuksista ja korvauksista


Teemakurssit

Etenevä afasia:

Kurssi on suunnattu etenevää afasiaa (primaari progressiivinen afasia) sairastaville henkilöille. Kurssin tavoitteena on tarjota tietoa ja ohjausta kielellisten taitojen, vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan tueksi etenevän afasian kanssa sekä arjen selviytymiskeinoja ja vertaistukea. Kurssilla työskentelee moniammatillinen työryhmä.

Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen. Kurssin kesto 6 päivää.

Aika: 25.5.–30.5.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 20.3.2020


Hakeminen ja kustannukset

Haku Kelan kursseille

Kelan rahoittamille kursseille haetaan muista kursseista poiketen kelan lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen) tai KU 104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus), joka palautetaan Kelan toimistoon, liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus kurssille.

Haku muille kursseille

Hakemukseen liitetään tiedoiltaan ajan tasalla oleva, alle vuoden vanha, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille, jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa. Hakemukseen voi liittää myös muiden asiantuntijoiden (esimerkiksi puheterapeutti, toimintaterapeutti) lausuntoja. Aivoliiton valintatyöryhmä tekee valinnat kursseille hakuajan päätyttyä. Kaikki hakijat ovat tasavertaisia, mutta ensisijaisesti valitsemme hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kurssilla. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen.

Kurssihakemus lähetetään liitteineen viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteella:

Aivoliitto ry
Kurssihakemus
Suvilinnantie 2,
20900 TURKU

Kustannukset ja korvaukset

Kurssilaisille kurssit ovat maksuttomia. Ne toteutetaan joko Veikkauksen tuella tai Kelan kuntoutuksena (Kommunikaatioon painottuvat kurssit). Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 €/hlö. Matkakorvauslomakkeet ja tarvittavat liitteet saa kurssilta. Erityiskulkuneuvon käytöstä on neuvoteltava ennen kurssia Kelan toimistossa.

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana 16–67-vuotiaalle kuntoutujalle, joka on työelämässä. Jos kyseessä on kurssi, jolle omainen voi osallistua, on myös omaisella mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa. Myöntöedellytykset ovat samat kuin kuntoutujalla.

Huom! Kursseihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia.

Hakemus Aivoliiton kurssille, AVH

Täytetty hakemus lähetetään postitse Aivoliittoon.

Aiheeseen liittyvät