Tavoitteet

Aivoliiton tavoitteena on, että Suomessa yhä harvempi sairastuu aivoverenkiertohäiriöihin (AVH) ja kaikki AVH:n sairastaneet sekä kielellisen erityisvaikeus -diagnoosin saaneet ovat laadukkaan ja ammattitaitoisen tuen piirissä. Lisäksi kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan mahdollisimman varhain.

Tavoitteet 2020

 • AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva
 • AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta ja iästä riippumatta
 • Aivoinfarktin käypä hoito -suositus on käytössä
 • Henkilöt, joilla on afasia, voivat toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa
 • AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan
 • Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan – Käypä hoito -suositus on käytössä koko elinkaaren ajalle
 • Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa
 • Kohderyhmiemme perustuslailliset oikeudet toteutuvat
 • Liitto tavoittaa 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista
 • 5 000 aktiivista vapaaehtoistoimijaa
 • Liiton talous on vakaa
 • Työntekijöinä pätevät ammattilaiset
 • Haluttu työnantaja
 • Tunnettu toimija
 • Arvostettu yhteistyökumppani

Aiheeseen liittyvät